Wettelijke Disclaimer

Eens een bestelling geplaatst is en er een goedkeuring ontvangen is per e-mail, bent u gebonden aan onze algemene voorwaarden(zie hieronder).

Indien u een vertaalopdracht annuleert nadat u uw akkoord hebt gegeven, moet u betalen voor al het werk dat tot dan is uitgevoerd. Gelieve te noteren dat u door een bestelling te plaatsen bij The Business Translator akkoord gaat met onze algemene voorwaarden van en onze zakelijke overeenkomst.

Copyright in de originele tekst

The Business Translator aanvaardt bestellingen van de klant op voorwaarde dat de relatie als vertrouwelijk wordt behandeld en geen derde partij inhoudt. The Business Translator heeft het recht in bepaalde situaties samen te werken met vertalers die geen contract met hen hebben. In deze gevallen zullen die vertalers een vertrouwelijkheidsclausule moeten ondertekenen met betrekking tot de opdracht die ze gaan uitvoeren.

In elk geval kan de klant The Business Translator niet verantwoordelijk stellen voor de inbreuk op het copyright en/of de vertaalrechten, en  ook niet voor elke juridische handeling, inclusief acties die kunnen worden ondernomen tussen particulieren als resultaat van de inhoud van het origineel of zijn vertaling.

Tarieven en prijsoffertes

Een prijsopgave gegeven door The Business Translator is bindend en er zullen geen extra kosten worden aangerekend, tenzij de klant na de eerste offerte extra diensten vraagt. Offertes voor gescande PDF/TIF bestanden worden gebaseerd op de aanname dat het totale aantal woorden beperkt is tot het maximum zoals berekend via het downloadveld.

Vertaling copyright

Daar waar documenten, reclame en promotiematerialen gebruikt zullen worden voor normale bedrijfsdoeleinden, is het de standaardpraktijk dat door betaling aan The Business Translator, automatisch alle rechten, inclusief het copyright en het recht om de tekst te wijzigen, voor altijd aan de klant worden overgedragen. The Business Translator kan naar de klant toe geen aanspraak maken betreffende de vertaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Vertrouwelijkheid en beveiliging van de documenten van de klant

The Business Translator gaat op geen enkel ogenblik enige informatie uit de originelen van de klant of de vertaling hiervan onthullen aan een derde partij, zonder de uitdrukkelijke toestemming hiervoor van de klant.

Het is de verantwoordelijkheid van The Business Translator om alle documenten,vertalingen of kopies ervan van de klant veilig te bewaren, zolang ze in het bezit zijn van The Business Translator. Ze zijn ook verantwoordelijk voor een veilige vernietiging.

Annulatie

Als een opdracht geannuleerd wordt nadat ze is besteld, zal de klant The Business Translator hetzij een bedrag betalen pro rata met het vertaalde deel en een som op uurbasis voor vooronderzoek; hetzij een compensatie zoals overeengekomen tussen beide partijen. Nadat de klant heeft betaald, zal het vertaalde gedeelte ter zijner beschikking worden gesteld.

Beperkte aansprakelijkheid

The Business Translatior/The Translator Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, inderecte, toevallige, uitzonderlijke of gevolgschade, of schade door verlies aan winst, inkomsten, data of gebruik.

Applicable Laws

Alle dingen, die de toegang en het gebruik van onze website betreffen, vallen onder de Zwitserse wetgeving. Alle rechtsvorderingen en processen met betrekking tot de toegang of het gebruik van de website vallen onder de bevoegdheid van een Zwitserse rechtbank. U en de Business Translator/the translator Group komen overeen, de rechtsbevoegdheid en de zetel van deze rechtbanken in zulke juridische processen te accepteren.